ALL HOURS UVJETI POSLOVANJA

Općenito

All Hours je usluga koju putem interneta nudi Špica International d.o.o. (Špica) koja je ujedno vlasnik All Hours stranice www.allhours.hr, njezinoga sadržaja i aplikacije.

Špica nije odgovorna za nedostupnost usluge, greške u podacima, netočnosti ili za bilo kakvu posljedičnu štetu nastalu korištenjem ili zbog nemogućnosti korištenja.

Prihvaćanjem uvjeta poslovanja, korisnici Špici daju pravo na prikupljanje, pohranu, procesiranje i korištenje njihovih osobnih podataka u opsegu i za svrhu u skladu sa ovim uvjetima korištenja.

Špica ima pravo na ispravljanje ili promjenu uvjeta poslovanja bez prethodne obavijesti. Špica će u slučaju takve promjene napraviti odgovarajuće korake i omogućiti jednostavan izlaz ako korisnicima uvjeti neće odgovarati neovisno o trenutku i razlogu.

Osobne informacije

All Hours prikuplja osobne informacije svojih korisnika i kao usluga omogućava korisnicima prikupljanje podataka o drugim korisnicima. All Hours tretira sve prikupljene informacije sukladno EU i Hrvatskim zakonima i propisima. Osobni podaci koristit će se samo za sljedeće:

  1. omogućavanje usluge korisnicima;
  2. identifikaciju korisnika kako bi se usluga omogućila;
  3. sprječavanje neovlaštenog pristupa usluzi i podacima;
  4. informiranje korisnika o usluzi i ostalim uslugama i proizvodima Špica.

Osobne informacije neće se dijeliti s trećim osobama.

Privatnost i sigurnost

Špica će preuzeti sve razumne mjere za zaštitu podataka od neovlaštenog korištenja i spriječit će neovlašten pristup All Hours-u i podacima.

All Hours omogućava svojim administrativnim korisnicima (adminima) pohranu, procesiranje i upravljanje osobnim podacima drugih korisnika kao što su zaposlenici i drugi suradnici kada se radi o informacijama o radnom vremenu. Admini su odgovorni za zaštitu njihovih osobnih podataka koje prikupe i kojima upravljaju putem usluge All Hours.

Podaci s usluge All Hours nalaze se na zaštićenim serverima s fizičkom lokacijom unutar EU.

Špica slijedi najbolje poslovne prakse kako bi zaštitila podatke korisnika. To su prakse poput sigurnosne komunikacije, enkripcije podataka, identifikacije i autorizacije korisnika, upravljanje pravima, sigurnu pohranu i redundanciju. Sve korisničke informacije sigurno su pohranjene na serverima u zaštićenom operativnom okruženju. All Hours softver radi u višekorističkom (multi-tenant) okruženju uz logističku izolaciju korisnika.

Iako je Špica poduzela sve mjere kako bi se rizik gubitak informacija minimizirao, što uključuje i redovni back-up podataka, Špica ne snosi nikakvu odgovornost za eventualan ispad, kvar ili potpuni gubitak podataka.

Kako bi se pomoglo pri čuvanju podataka u slučaju kvara, gubitka ili otkaza pretplate Špica omogućuje nesmetan izvoz podataka za vrijeme aktivne pretplate.

Špica se obavezuje da će korisnike informirati o svim eventualnim incidentima vezanim za privatnost i sigurnost podataka.

Uvjeti pretplate

Usluga se plaća mjesečnom pretplatom. Pretplata se naplaćuje na početku svakog mjeseca za prethodni mjesec.

Pretplata se naplaćuje automatski ovisno o broju aktivnih zaposlenika prethodnog mjeseca. Korisniku se naplaćuje ovisno o cjenovnom i tečaju te državi korisnika.

Pretplata se može otkazati u bilo kojem trenutku unutar samog korističnog računa, koji pruža jednostavan proces otkazivanja.

Prema propisima EU-a Špica je dužna uništiti osobne podatke nakon isteka Ugovora osim ako korisnik nije izričito zatražio drugačije.

Korisnik je sam zadužen za ispravno otkazivanje svog računa. Email poruke ne prihvaćaju se kao otkazivanje.

Špica, prema vlastitom nahođenju, zadržava pravo obustaviti ili ukinuti bilo koji račun kupca i odbiti svo trenutno ili buduće korištenje usluge, ili bilo kojih drugih Špicinih usluga neovisno o trenutku i razlogu. Takav prestanak usluge rezultirat će deaktivacijom, odnosno brisanjem računa i svih korističkih podataka. Špica zadržava pravo na odbijanje usluge iz bilo kojeg razloga u bilo koje vrijeme.

Neplaćanje i stanje mirovanja

U slučaju da se s plaćanjem pretplate kasni više od mjesec dana, usluga prelazi u stanje mirovanja.

Računi u mirovanju nude samo čitanje podataka, osim podataka o samom računu koji se mogu mijenjati ili dodavati kako bi se račun mogao otkazati ili ponovno aktivirati.

U stanju mirovanja se registracije radnog vremena i dalje bilježe. Međutim registracije se ne mogu unijeti ručno, ne mogu se popravljati ili brisati. Također, pravila radnog vremena se ne primjenjuju i radno vrijeme se ne obračunava.

Računi se čuvaju stanju mirovanja 12 mjeseci. Tijekom tog vremena račun se može ponovno aktivirati plaćanjem zadnje mjesečne pretplate s aktivnim korištenjem. Pretplata za mjesece provedene u stanju mirovanja se ne naplaćuje.

Nakon 12 mjeseci u stanju mirovanja se račun automatski otkazuje. Prema EU propisima podaci o računu i svi podaci korisnika će se uništiti nakon otkazivanja.

Porezne bilješke

Sve naknade ne uključuju poreze, pristojbe i ostalo što je nametnuto od strane nadležnih tijela. Kupci izvan EU-a odgovorni su za plaćanje svih plaćanja kao što si porezi, takse i ostalo. Kupci unutar EU-a tretiraju se u skladu EU propisa:

  • Pravnim osobama se ne naplaćuje PDV, ali moraju dostaviti svoj OIB.
  • Pravnim osobama koje ne dostave OIB i fizičkim osobama se naplaćuje PDV u iznosu 22% *

*) – Primjenjuje se stupanj PDV u Republici Sloveniji

Kontakt informacije

Spica International d.o.o.
Pot k sejmiscu 33
1000 Ljubljana
Slovenia, EU
www.spica.com
Emails: info@spica.com, support@allhours.com
Phone: +386 1568-0800